Vestsiden pukkverk

Vestsiden Pukkverk har bestått siden 1967, og ligger på Kilemoen, 5 km. fra Hønefoss sentrum.

Her leveres fjell som blir knust ned i et av norges mest moderne pukkverk. Fra dette anlegget produserer vi ca. 20 forskjellige fraksjoner. Det arbeider 11 personer på anlegget.

Vestsiden Pukkverk leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet. Vi har strøsingel og betongprodukter i tørre haller på vinterstid.

Fra vårt anlegg kan De hente selv, eller få varene tilkjørt med spesialbiler.

I 1997/98 hadde Vestsiden Pukkverk en større ombygging med ny ferdigvaresilo og siktestasjon.
Det ble montert to nye knuser, og hele anlegget fikk PC-styring. Den gang var Vestsiden Pukkverk et av Norges mest moderne pukkverk med industriell produksjon.

I 2008/2009 ble anlegget bygget ut ytterligere med 2 nye sikter , 2 nye knusere og 2 mellomlagere. Dette har resultert i at anlegget nå består av 3 komplette anlegg som kan produsere hver for seg eller samlet. Alt er automatisert og operatøren kan følge produksjonen via kameraer og kan styre anlegget via et nettbrett som han tar med seg rundt.

Formann på stedet er Odd Roar Bråthen 930 15 318

FDV-Dokumentasjon
Vareliste for Vestsiden Pukkverk

Dokumentasjon

Vare 301 N 0/8 mm Støpesand NS-EN 12620
CE-dokument_301201702.pdf

Ytelseserklæring_301201702.pdf

Vare 302 N 0/3 mm Pussesand NS-EN 12620

CE-dokument_302201702.pdf

Ytelseserklæring_302201702.pdf

Vare 401 K 0/20
mm Subbus NS-EN 13242
CE-dokument_401201702.pdf

Ytelseserklæring_401201702.pdf

Vare 402 K 0/4 mm Steinmel NS-EN 13242
CE-dokument_402201702.pdf

Ytelseserklæring_402201702.pdf

Vare 403 K 4/8 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument_403201702.pdf

Ytelseserklæring_403201702.pdf

Vare 405 K 11,2/16 mm
Pukk NS-EN 13242
CE-dokument_405201702.pdf

Ytelseserklæring_405201702.pdf

Vare 406 K 16/32 mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument_406201702.pdf

Ytelseserklæring_406201702.pdf

Vare 410 K 20/120
mm Maskinkult NS-EN 13242
CE-dokument_410201702.pdf

Ytelseserklæring_410201702.pdf

Vare 412 K 0/60mm Samspukk
NS-EN 13242
CE-dokument_412201702.pdf

Ytelseserklæring_412201702.pdf

Vare 413 K 0/32mm
Samspukk NS-EN 13242
CE-dokument_413201702.pdf

Ytelseserklæring_413201702.pdf

Vare 418 K 4/16mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument_418201702.pdf

Ytelseserklæring_418201702.pdf

Vare 422 K 8/16mm Pukk NS-EN 13242
CE-dokument_422201702.pdf

Ytelseserklæring_422201702.pdf

Vare 427 K 5/16mm Pukk NS-EN 13242

CE-dokument_427201702.pdf

Ytelseserklæring_427201702.pdf

Vare 436 K 16/300 mm Grovkult
NS-EN 13242
CE-dokument_436201702.pdf

Ytelseserklæring_436201702.pdf

Vare 437 K 16/75mm Grovpukk NS-EN 13242

CE-dokument_437201702.pdf

Ytelseserklæring_437201702.pdf

Vare 450 K 4/6,3mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument_450201702.pdf

Ytelseserklæring_450201702.pdf

Vare 455 K 5/16mm Pukk NS-EN 12620

CE-dokument_455201702.pdf

Ytelseserklæring_455201702.pdf

Vare 462 K 0/4mm Steinmel NS-EN 13043

CE-dokument_462201702.pdf

Ytelseserklæring_462201702.pdf

Vare 463 K 4/8mm Pukk NS-EN 13043

Ingen filer

Ingen filer


Vare 464 K 8/11,2mm Pukk NS-EN 13043

Ingen filer

Ingen filer


Vare 465 K 11,2/16mm Pukk NS-EN 13043

Ingen filer

Ingen filer

Historie

Vestsiden Pukkverk ble startet i 1967 av Edvard Myrvang. John Myrvang overtok Vestsiden Pukkverk i 1970. Pukkverket ble bygget ut i 1972 med større forknuser og mellomsilo samt montert spindelknuser 13/36 for å øke kapasiteten. Siden den gang har det vært gjort kontinuerlig utbyggning av anlegget. På venstre side kan man bla seg igjennom noe av utviklingen som har vært i pukkverket.

Åpningstider:

Sommer: (Etter Påske – 31. Oktober)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00
Fredag 07:00 – 15:00
Lørdag 07:00 – 11:00

Vinter: (1.November – Påske)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00
Fredag 07:00 – 15:00
Lørdag Stengt

Postadresse:

John Myrvang AS
Postboks 1085 flattum
3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Vestre ådalsvei 12, 3516 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Vekta: 32 11 51 00
Fax: 32 18 18 10

Mail: Post@myrvang.no