Prestmoen grustak

Prestmoen Grustak ligger ved Busund gård ca. 7 km syd for Hønefoss, og har blitt drevet siden 1.juli 1969.

Siden 1992 har Prestmoen Grustak blitt drevet av John Myrvang A/S.

Hovedproduksjon er forskjellige jordprodukter som gartnerjord, vekstjord, plenjord, volleyballsand, og plantejord. Vi leverer også varer til golfbaner, som f.eks. dressingsand og vekstmedie for greener. PG er også kjent for å ha utviklet sand for galoppbaner.

Utover dette kan det leveres sand, fyllgrus, forskjellige torvtyper, samt kompost. Prestmoen har moderne maskiner for produksjon av de ulike varene. Vi disponerer egen transportavdeling og kan levere varene, eller du kan hente selv.
Prestmoen har nært samarbeide med Jordforsk og Labnett for prøvetaging av jordproduktene.

Avdelingsleder på stedet er Ragnar Sørvang.

Jordprøver:
2011 Jordprøve – Prestmoen Grustak
2012 Jordprøve forurensning – Prestmoen Grustak
2014 Jordprøve – Prestmoen Grustak
2015 Jordprøve – Prestmoen Grustak
2015 Jordprøve forurensning – Prestmoen Grustak

Dokumentasjon

Vare 600 Gartnerjord / Anleggsjord NS 2890:2003
CE-dokument_600201701.pdf

Ytelseserklæring_600201701.pdf

Vare 604 N 0/8mm Harpet Sand NS-EN13242

CE-dokument_604201701.pdf

Ytelseserklæring_604201701.pdf


Vare 605 N 0/3mm Harpet Sand NS-EN13242

CE-dokument_605201701.pdf

Ytelseserklæring_605201701.pdf


Vare 608 N 0/3mm Støtsand NS-EN13242

CE-dokument_608201701.pdf

Ytelseserklæring_608201701.pdf


Vare 609 N 0/3mm Filtersand Kl.B

CE-dokument_609201701.pdf

Ytelseserklæring_609201701.pdf

Vare 618 N 0/3mm Filtersand Kl.A

CE-dokument_618201701.pdf

Ytelseserklæring_618201701.pdf


Vare 620 N 0/3mm Sandvolleyball sand NS-EN 13242

CE-dokument_620201701.pdf

Ytelseserklæring_620201701.pdf

Vare 625 N 0/3mm Kabelsand NS-EN 13242

CE-dokument_625201701.pdf

Ytelseserklæring_625201701.pdf

Åpningstider:

Sommer: (Etter Påske – 31. Oktober)
Mandag-Torsdag 07:00 – 16:00
Fredag 07:00 – 13:00
Lørdag Stengt

Vinter: (1.November – Påske)
Mandag-Torsdag 07:00 – 15:30
Fredag 07:00 – 13:00
Lørdag Stengt

Postadresse:

John Myrvang AS
Postboks 1085 flattum
3503 Hønefoss

Besøksadresse:

Busund, 3512 Hønefoss

Kontakt:

Ordretelefon: 32 18 18 00
Ragnar: 91 67 41 84
Fax: 32 18 18 10

Mail: Post@myrvang.no