Vestsiden Pukkverk:
Vi har ikke registrert støy problematikk mot naboer ved Vestsiden Pukkverk. Alle klager blir avviksbehandlet hos oss, og fremvist fylkesmannen ved kontroll. Vi har også gått til anskaffelse av støymålingsutstyr som vi kan bruke ved egenkontroller. I 2012 har vi bestilt ny støykartlegging av Vestsiden Pukkverk fra Asplan Viak. Den blir lagt ut når den kommer.

2004 Støyberegninger Vestsiden Pukkverk
2013 Støyberegninger Vestsiden Pukkverk

Lunner Pukkverk:
I 2012 har vi bestilt ny støykartlegging av Lunner Pukkverk fra Asplan Viak. Den blir lagt ut når den kommer.

Lygna Pukkverk
Vi har ingen registrerte klager på støy fra Lygna Pukkverk.

I 2012 har vi bestilt ny støykartlegging av Lunner Pukkverk fra Asplan Viak. Den blir lagt ut når den kommer.

Heen Grustak
Vi har ingen registrerte klager på støy fra Heen Grustak.
I 2012 har vi bestilt ny støykartlegging av Lunner Pukkverk fra Asplan Viak. Den blir lagt ut når den kommer.
2013 Støyberegninger Heen Grustak

Prestmoen Grustak
Vi har ingen registrerte klager på støy fra Prestmoen Grustak.
2012 Støyberegninger Prestmoen Grustak